OST – OPTYCZNY ANALIZATOR WERYFIKACJI CO2

NIENISZCZĄCE  BADANIE  ZAWARTOŚCI  CO2  W  OPAKOWANIU

Analizator OST firmy Steinfurth łączy w sobie funkcjonalność nieniszczącego pomiaru optycznego z inną precyzyjną metodą pomiarową, stanowiąc tym samym nowe interesujące rozwiązanie technologiczne. Metoda optyczna jest wykorzystywana do nieniszczącego monitorowania procesu produkcji, zaś precyzyjne urządzenia systemu pomiarowego Steinfurth CDA są używane do kalibracji linii produkcyjnej oraz dokładnego pomiaru zawartości CO2 w napojach. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na znaczne ograniczenie liczby próbek niszczonych podczas procesu monitorowania zawartości CO2 w czasie składowania produktu oraz na optymalne wyznaczenie czasu do wykonania precyzyjnych pomiarów. Wyjątkowe połączenie przygotowania próbki oraz pomiaru optycznego (wraz z automatycznym pomiarem średnicy szyjki butelki) w jednym urządzeniu Steinfurth OST jest idealnym rozwiązaniem do nieniszczącego badania czasu składowania napojów butelkowanych.

DZIAŁANIE:

W urządzeniu OST można poddać badaniu pełną partię badanych próbek. Następnie jedna z próbek może zostać zbadana w urządzeniu systemu CDA. Wszystkie próbki są badane w określonych, regularnych odstępach czasu, natomiast badanie precyzyjnym urządzeniem CDA można przeprowadzić tylko wtedy, kiedy stwierdzone zostaną różnice w otrzymanych wynikach.

ZALETY:

  • nieniszczące badanie zawartości CO2
  • znacznie mniejsza liczba składowanych próbek
  • elastyczne, programowalne procedury pomiarowe
  • automatyczne działanie bez ingerencji operatora
  • prosta konserwacja
  • łatwa, intuicyjna obsługa
  • nowe możliwości badawcze
  • automatyczny pomiar średnicy szyjki butelki


Opis

Rodzaj opakowań: Butelki szklane i butelki PET
Zakres ciśnienia: 0,5 – 8 bar
Powtarzalność: +/- 0,15 g/l
Zasilanie: 115 – 230 VAC / 50 -60 Hz
Temperatura robocza: +5°C – +35°C
Czas pomiaru: ok. 5 sek.

Zacznij wpisywać wyszukiwany termin powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Wróć do góry