Bottle Pressure Tester – Urządzenie przekłuwające do pomiaru ciśnienia w butelce

Bottle Pressure Tester jest wypo­sażone w adapter, który wsuwa się pod kapsel lub pierścień na szyj­ce butelki PET. Podczas tej ope­racji adapter wy­równuje poło­żenie urządzenia na za­mknięciu butelki. Ściśnięcie uchwy­tu Bottle Pressure Tester jedną ręką powoduje dociśnięcie urządzenia do za­mknięcia butelki i przekłucie go wydrążoną w śro­dku igłą. Ci­śnienie istniejące wew­nątrz butelki mo­żna odczytać z manometru.

Bottle Pressure Tester jest do­stępne zarówno w wersji z ma­nometrem cyfro­wym, jak i w wer­sji analogowej.

ZALETY

  • bezpośredni pomiar wewnętrznego ciśnienia,
  • cyfrowy lub analogowy manometr,
  • łatwa obsługa jedną ręką,
  • wymienialne adaptery dla wielu typów butelek.

ZASADA DZIAŁANIA

Bottle Pressure Tester jest wypo­sażone w adapter, który wsuwa się pod kapsel lub pierścień na szyj­ce butelki PET. Podczas tej ope­racji adapter wy­równuje poło­żenie urządzenia na za­mknięciu butelki. Ściśnięcie uchwy­tu Bottle Pressure Tester jedną ręką powoduje dociśnięcie urządzenia do za­mknięcia butelki i przekłucie go wydrążoną w śro­dku igłą. Ci­śnienie istniejące wew­nątrz butelki mo­żna odczytać z manometru.

Bottle Pressure Tester jest do­stępne zarówno w wersji z ma­nometrem cyfro­wym, jak i w wer­sji analogowej.

Zacznij wpisywać wyszukiwany termin powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Wróć do góry