Closure Tester standaryzowane testy TLVT i PAT

Odporność na wewnętrzne ciśnienie powinna być testowana jak najczęściej. Wymogiem minimalnym jest sprawdzanie tego parametru przy wprowadzaniu nowego typu zamknięcia. Closure Tester firmy Steinfurth pozwala na bezpieczne przeprowadzenie tego typu próby pod wodą wewnątrz zbiornika z tworzywa sztucznego i obserwowanie jej przebiegu.

Drugą funkcją tego urządzenia jest przeprowadzanie tak zwanego testu TLVT (ang. Top Load Vent Test). Jest to test szczelności przy obciążeniu zamknięcia dużą pionowo działającą siłą, co symuluje warunki magazynowania opako­wań (butelek lub puszek) w postaci palet. Także ta próba jest prze­pro­wadzana pod wodą w zbiorniku.

Do obu testów można wyko­rzystać urządzenie IPPS (Inter­actively Programmable Pres­sure Sequencer) firmy Steinfurth.

 

ZALETY

  • dwa ważne testy przeprowadzane na jednym urządzeniu,
  • nieszczelność widoczna w postaci pęcherzyków powietrza,
  • temperatura próbki określana przez temperaturę podgrzanej wody,
  • trwały poliwęglanowy zbiornik,
  • wsparcie dla szyjek butelek szklanych, preform PET oraz butelek PET,
  • centrowanie butelki,

blokady zabezpieczające.

 

ZASADA DZIAŁANIA

Test PAT: Zamknięcie próbki, znajdujące się na oryginalnym opakowaniu (lub na jego części) w zbiorniku z wodą, jest podda­wane ciśnieniu testowemu. Zachowanie zamknięcia (prze­cieki, wystrzelenie zakrętki i in­ne wady) można bezpiecznie obserwować z zewnątrz.

Test TLVT: Przy użyciu pneu­matycznego cylindra do opakowania przykładana jest działająca pionowo siła. Z ze­wnątrz można bezpiecznie obserwować zachowanie opakowania (przecieki, pęknięcia, zapadanie).

Opis

ZAKRES CIŚNIENIA:
TLVT: 0-10 barów (0-145 psi) / PAT: 0-16 barów (0-232 psi)
WYMIARY ZBIORNIKA: 140 X 500 MM (5,5 X 19,7 IN)
MAKSYMALNA SIŁA (TLVT): 1256 N (OK. 282 LBF)
MEDIUM: GAZY NEUTRALNE

Zacznij wpisywać wyszukiwany termin powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Wróć do góry